Muž je tyran: ako spoznať jeho osobnosť? Ako ovplyvniť a oslobodiť sa od manžela tyrana: rady psychológa

Domáca tyrania, žiaľ, nie je zriedkavým javom. Poďme zistiť, čo robiť, ak žijete s manželom tyranom?

Medzi mnohými prosperujúcimi rodinami sú manželské páry, v ktorých je žena nútená znášať manžela tyrana. Psychické násilie nie je v žiadnom prípade horšie ako fyzické násilie. Domáca tyrania negatívne ovplyvňuje psychiku všetkých členov rodiny.

Deti vychovávané v takejto rodine neustále trpia nervovými poruchami. Najstrašnejšie však je, že prenášajú model vzťahov medzi rodičmi do svojej budúcej rodiny.

Muž je tyran: ako spoznať jeho osobnosť?

Žena musí nájsť silu zmeniť situáciu. Nemôžete tolerovať ponižovanie a prispôsobovať sa neznesiteľným okolnostiam. Pokora manželky pred manželom tyranom situáciu len skomplikuje.

Ak máte pocit, že máte moc ovplyvniť muža, potom budete musieť byť trpezlivá a vynaložiť veľa úsilia. V opačnom prípade je jediným správnym rozhodnutím odísť od manžela a začať nový život. Pretože každý človek je hodný lásky a úcty.

Identifikujte mužského tyrana

Ak je pre vás ťažké charakterizovať správanie muža a nie ste na tom Ak ste si istí, že ste si vzali tyrana, skúste v ňom identifikovať charakteristické znaky tyranie:

 • Rozhodnutie o rodinných záležitostiach je vždy na manželovi. Opačný názor manželky sa nikdy neberie do úvahy. Považuje sa za hlavu rodiny a vyžaduje nespochybniteľnú podriadenosť.
 • Obviňuje vás za vaše vlastné zlyhania. Nikdy neprizná svoje chyby. Vo všetkých problémoch sa ocitnete v extréme
 • Tyran vám vždy vnucuje určitú líniu správania. Považuje za vhodné upraviť svoj štýl, až po make-up a účes. Kritizuje akúkoľvek vedomú voľbu. Negatívne hodnotenie všetkých vašich činov vedie k nízkej sebaúcte a neistote.
 • Ruší vašu komunikáciu s priateľmi, kolegami, príbuznými. Kritizuje ich spôsob života. Snažíte sa dokázať, že s nimi nemáte nič spoločné. Postupne sa váš okruh komunikácie zužuje a vy ste nútená venovať sa manželovi tyrana.
 • Nepodporuje váš profesionálny rast. Najradšej vás vidí v úlohe ženy v domácnosti.
 • Kritizuje vaše metódy výchovy detí. Obviňuje vás zo všetkých domácich problémov. Otvorene prejavuje hrubosť a neúctu
 • Kontroluje vaše hovory a korešpondenciu. Obmedzuje akýkoľvek čas strávený mimo domova. Prejavuje bezdôvodnú žiarlivosť
 • Pripúšťanie konfliktov je sprevádzané fyzickým násilím. Zároveň sa muž nesnaží ospravedlňovať ani prosiť o odpustenie.
Tyrania

Rodinní psychológovia odporúčajú zamyslieť sa nad prítomnosťou aspoň jedného znamenia u vášho manžela. Nemali by ste čakať, kým muž splní všetky vyššie uvedené kritériá. Možno sa ešte podarí zachrániť váš rodinný vzťah. Rady psychológa vám pomôžu napraviť prvé prejavy tyranie.

Ako ovplyvniť manžela tyrana?

Na začiatok musíte urobiť jediné správne rozhodnutie pre seba - buď sa rozvediete, alebo sa pokúsite situáciu napraviť.

Ak tyran prejaví krutosť a vyžaduje nespochybniteľnú podriadenosť, potom s najväčšou pravdepodobnosťou nebudete môcť ovplyvniť jeho presvedčenie a životný štýl. Ak je muž premenlivý vo svojom správaní, rozčuľujú ho maličkosti a nevie jasne sformulovať svoje želania, potom ste v pozícii nadviazať vzťahy a zachrániť rodinu.

Môžete sa pokúsiť ovplyvniť

Psychológovia rozdeľujú správanie človeka tyrana na dve odrody:

 • Muž, ktorý sa nemohol realizovať ako osoba. Bez profesionálnych a tvorivých úspechov. Aby cítil svoju potrebu a dôležitosť, snaží sa v rodine zaujať vedúce a autoritatívne postavenie. Kritizuje a riadi ostatných, zo svojich činov získava sebauspokojenie.
 • Muži zo znevýhodnených rodín. Dospelý prenáša detské komplexy a urážky z okolia na svojich blízkych. Aby sa muž opäť nedostal do pozície porazeného, ​​vyberie si rolu páchateľa. Takíto mužskí tyrani prejavujú svoju agresivitu v prítomnosti priateľov a príbuzných. V pozícii útočníka sa muž necíti obmedzovaný.

Aby ste sa pokúsili prevychovať manžela tyrana, použite rady psychológa:

 • Zachovajte si sebakontrolu, keď hovoríte zvýšenými tónmi. Nedávajte najavo svoj strach a nevyhýbajte sa odpovediam. Ak vás zlomí mužský tlak, situácia sa bude zakaždým viac a viac vyhrocovať.
 • Ak manžel tyran vyžaduje vašu účasť napriek vašej zaneprázdnenosti, nemali by ste mu dávať ultimátum. Pokúste sa nájsť slová, aby sa naučil rešpektovať a vážiť si váš čas.
 • Nedovoľte, aby váš muž ovládal váš šatník a obmedzoval váš spoločenský kruh. Pokúste sa nájsť kompromisy. Kúpte si napríklad pár vecí, ktoré sa mu páčia. Nestretávajte sa s priateľkami neskoro počas dňa.
 • Nevystavujte rodinné problémy verejnej kontrole. Neponižujte muža v prítomnosti iných. Akákoľvek netaktnosť bude dôvodom na vyjasnenie vzťahu.
 • Neuvádzajte dôvod na žiarlivosť. Počas dlhšej neprítomnosti nezabudnite zavolať manželovi a nenápadne ho zoznámiť s priebehom udalostí.
 • Vždy sa zaujímajte o želania a myšlienky svojho manžela. Ukážte, aký dôležitý je pre vás jeho pohľad. Nájdite si čas na zaujímavé rozhovory. Podarí sa vám tak kompenzovať mužov nedostatok pozornosti.
Je možné zmeniť

Ak váš manžel odpovedia na všetky vyššie uvedené znaky tyrana, treba použiť nasledovné rady psychológa:

 • Staňte sa finančne nezávislou osobou. Váš profesionálny rast, osobné úspechy a finančná pohoda vzbudia rešpekt.
 • Neobetujte čas strávený s blízkymi a priateľmi. Ak rešpektujete svojich príbuzných, manžel tyrana si k nim vyvinie pozitívny postoj.
 • Nedovoľte, aby ste boli postavení pred voľbu a manipulujte so svojimi činmi. Nevzdávajte sa svojich zámerov kvôli neoprávneným hrozbám.
 • Netolerujte fyzické násilie a urážky. Človek musí byť zodpovedný za každý svoj čin. V opačnom prípade sa podobná situácia bude opakovať mnohokrát.
 • Nebojte sa prísť o manžela tyrana. A vám a vašim deťom bude lepšie žiť sami, ako v neustálom strachu.
 • Nezabávajte sa zbytočnými ilúziami. Reálne zhodnoťte situáciu a správanie svojho manžela. Všetky sľuby, že sa polepší, musia byť potvrdené skutočnými činmi.

Nevzdávajte sa a nestrácajte nádej. Naučte sa byť silnejší a nezávislejší. Váš život by mal závisieť len od vás. Nenechajte si zosmiešňovať a strácať čas. Nemôžete zachrániť svoju rodinu za cenu svojho zdravia. Neberte svojim deťom pokoj v duši.

Ako sa oslobodiť od manžela tyrana?

Pre mnohé ženy je veľmi ťažké ovplyvniť rodinnú situáciu a rozhodnúť sa opustiť manžela tyrana. Tyrania, ktorá trvá roky, sa postupne mení na zvyk a stáva sa normou života. Pri systematickom ponižovaní klesá sebaúcta ženy.

V niektorých situáciách ženám rola obete podvedome vyhovuje. Nie je pripravená prevziať zodpovednosť za rodinu a riešiť aktuálne problémy. V tomto prípade je pre ženu najdôležitejšie uzmierenie. Fakt poníženia a imidžu ju netrápi. V tomto prípade je potrebné na sebe pracovať. Dohodnite si stretnutie s psychológom.

Niekedy je ťažké odísť z viacerých dôvodov – malé deti, nedostatok príjmu a iné miesto na bývanie. V takýchto prípadoch je potrebné stanoviť si cieľ a podniknúť sebavedomé kroky týmto smerom.

Aby ste sa ľahšie rozhodli opustiť manžela tyrana, využite rady psychológa:

 • Pripravte sa psychicky na budúce zmeny. Musíte postupovať podľa dobre naplánovaného plánu a nenechať sa ním ovplyvniť pri rozhodovaní. Myslite na záložný plán pre prípad vašich neúspechov. Finančná rezerva vám dodá sebavedomie.
 • Zasväť milovaného človeka svojim úmyslom. Podpora príbuzných vám zabráni zmeniť názor. Využite pomoc sociálnopsychologických služieb. Zistite podrobnosti o rozvodovom procese, delení majetku a starostlivosti o deti. Musíte jasne poznať svoje práva a vedieť ich využívať.
 • Pri spôsobení fyzických zranení vyhľadajte pomoc políciu. Zaznamenajte skutočnosť násilia a požiadajte o pomoc príslušné orgány. Ak sa vám muž začne vyhrážať alebo vydierať, skúste si takéto prejavy nahrať pomocou svedkov alebo audionahrávok.
 • Nebojte sa požiadať o pomoc. Nekompetentnosť a hanba sú tu nevhodné. Skrývanie svojich problémov vás privedie do slepej uličky. V kritickej chvíli požiadajte o pomoc aspoň susedov
 • Naplánujte si odchod na obdobie neprítomnosti manžela tyrana. To vám umožní vyhnúť sa jeho agresii a zbytočnému presviedčaniu. Absencia zbytočných emocionálnych výbuchov vám pomôže zachovať si triezvu myseľ.
Niekedy je riešením odísť

Neodkladajte svoj odchod od manžela tyrana pre desaťročia. Neprichádzajte s odmietnutiami a výhovorkami. Rozhodnite sa raz a objavte nové príležitosti. Psychické násilie nikdy nikomu neprinieslo šťastie.

Video: Čo robiť, ak je muž tyran?