Príčiny a znaky nízkej sebaúcty. Ako zvýšiť sebaúctu, sebavedomie a zlepšiť kvalitu života: 15 reálnych spôsobov

Je veľmi ťažké pomenovať jeden faktor nízkej sebaúcty u človeka, pretože nie je úplne jasné, čo presne to je príčina. Psychológovia tvrdia, že faktorov môže byť veľa – najčastejšie sú: vrodené znaky, vzhľad, miesto a úloha v spoločnosti.

Ak chcete dosiahnuť úspech v akomkoľvek úsilí, musíte predovšetkým veriť vo svoju vlastnú silu. Nízke sebavedomie sa stáva prekážkou na ceste k šťastnému plnohodnotnému životu. Keď sa sústredíme na pochybnosti a sklamania, prichádzame o veľa zaujímavých príležitostí. Akékoľvek sebavedomie môže a malo by sa zvýšiť. Dodržiavaním účinných metód prehodnotíte svoje životné pozície, postoj k sebe a svetu okolo vás.

Úloha sebaúcty v našom živote

Sebaúcta odráža vaše vnímanie vlastných výhod a nevýhod, hrá vedúcu úlohu vo vzťahoch s inými. Sebavedomý človek má vždy širší okruh komunikácie, keďže z neho vyžaruje zvláštna pozitívna energia. Pre takýchto ľudí je ľahšie prekonať životné ťažkosti a dosiahnuť svoje ciele.

Vzťahy v rodine, v práci, v spoločnosti priamo závisia od vášho zmyslu pre seba. Nasledovaním svojich strachov, nerozhodnosti a neistoty sa pripravujete na zlyhanie. Vedome sa pripravujete o víťazstvá, vyhliadky a úspechy.

DÔLEŽITÉ: Nízka sebaúcta je bežnejšia, keď človek nie je schopný odhaliť seba ako osobu a svoj potenciál. Ak hovoríme o ťažkej a zanedbanej situácii, tak vzniká komplex menejcennosti. V tomto prípade je lepšie obrátiť sa na špecialistov o pomoc, aby nedošlo k zhoršeniu situácie, ktorá môže viesť k depresii.

 • Správna sebaúcta dáva človeku možnosť rozhodovať sa na základe vlastných presvedčení a túžob. Nespoliehajte sa na názor iných. Buďte si istí svojou vlastnou voľbou. Nezastavujte sa pri tom, čo ste dosiahli a usilujte sa o úspech.
 • Spoločnosť má veľký vplyv na sebaúctu každého človeka. Rodinná výchova, komunikácia s rovesníkmi, priateľmi a kolegami buď znižuje alebo zvyšuje našu mienku o sebe.
 • Skutočná sebaúcta by mala byť postavená na vlastných schopnostiach a zručnostiach. Musíte byť schopní prijať svoje nedostatky a znásobiť svoje prednosti.
Sebaúcta by mala byť realistická
 • Odhaľte svoje najlepšie stránky spoločnosti, získať pochvalu za dosiahnuté úspechy. Každý normálny človek má tendenciu vyberať si priateľov a partnerov medzi sebestačnými ľuďmi.
 • Podceňovanie vlastných schopností bráni ľuďom plnohodnotne žiť. Prehnané ambície často vedú k viacerým chybám. V oboch prípadoch človek odmieta prijať svoje pravé ja.
 • Nízka sebaúcta sa môže rýchlo zmeniť na vysokú sebaúctu a naopak.

V modernej spoločnosti sa nízke sebavedomie stalo bežným problémom. Zoberme si niekoľko účinných odporúčaní, ktorých dodržiavanie pomôže prehodnotiť váš postoj k sebe a zlepšiť kvalitu života.

Typické znaky nízkej sebaúcty

Prejavom sebaúcty sú predovšetkým vaše vzťahy s ostatnými. Spoločnosť analyzuje váš postoj k sebe a kopíruje tento vzorec správania. Ak nevyžadujete rešpekt, nebudete ho očakávať. Okolie vníma človeka tak, ako sa prezentuje. Ak sa nemilujete, nečakajte, že vás budú milovať ostatní.

DÔLEŽITÉ: Osoba s nízkou sebaúctou môže okolo seba nevedome vytvárať prostredie s podobnou líniou správania. Na pozadí neistých a nerozhodných ľudí budú so svojím životným štýlom úplne spokojní.

Nízka sebaúcta

V prípade nízkej sebaúcty úcte, je charakteristické nasledovné správanie:

 • Posadnutosť vlastnými nedostatkami. Nespokojnosť so sebou samým zväzuje emócie a pohyby. Osoba vyzerá stiesnene a vybledne. Nedostatok štýlu v oblečení a neupravený vzhľad sprevádza negatívny postoj k sebe.
 • Závislosť od názoru iných. Cítime sa neisto, reagujeme veľmi ostro na kritiku od ostatných. Pri rozhodovaní sú závislí od názorov iných ľudí. Konáme pod vedením niekoho iného, ​​proti nášmu želaniu.
 • Neustále sťažnosti na udalosti. Menejcenná osobnosť sa neustále sťažuje na okolitých ľudí a všetko, čo sa okolo nich deje. Je oveľa jednoduchšie niekoho obviňovať, ako niesť zodpovednosť.
 • Nespokojnosť so svojím životom. Človek s nízkym sebavedomím neustále hovorí o svojej bezmocnosti, smole, nedokonalom živote.
 • Sebaľútostivý postoj. Tým, že prejavujeme slabosť, umožňujeme druhým, aby nám ubližovali. Spoliehame sa na súcit a milosrdenstvo. Upozorňujeme na svoje slabé stránky, snažíme sa spôsobiť ľútosť a nedostatočnú pozornosť. Snažíme sa ospravedlniť samých seba v očiach druhých.
 • Prenášanie zodpovednosti na iných. Človek nie je schopný robiť solídne nezávislé rozhodnutia. Nie je zodpovedný za svoje chyby. Má tendenciu obviňovať ostatných za svoje zlyhania. Kritizuje spoločnosť za jej slabosti a nedostatky.
 • Závisť na úspechu niekoho iného. Vlastná menejcennosť nedáva príležitosť byť úprimne šťastný za úspechy iných ľudí. Nedostatok pozitívnych zmien a výsledkov vo vlastnom živote spôsobuje závisť na úspechoch iných.
 • Zvýšená úzkosť a strach z akejkoľvek zmeny. Nízka sebaúcta vedie k emočným poruchám a depresívnej nálade. Prevažujú negatívne myšlienky. Človek žije so starosťami a obavami z udalostí, ktoré sa dejú.

Podceňovanie sebaúcty vo vás vyvoláva pocit odcudzenia sa od ľudí, dočasné zlyhania vnímate ako trvalý výsledok činov. Ak ste v tejto nálade neustále, zaobchádzajte so sebou zle, potom si po chvíli všimnete, že vás ľudia začali vnímať rovnako, ako si myslíte. V dôsledku toho vzniká vzdialenosť, depresia a emocionálne rozrušenie.

Dôvody nízkeho sebavedomia

Sebaúcta človeka sa formuje na samom začiatku života. S narodením dostávame určité externé údaje a sociálne postavenie.

Na základe toho možno identifikovať hlavné dôvody nízkej sebaúcty:

 1. Výchova v rodine. Malé deti si vytvárajú mienku o sebe na základe hodnotenia iných, predovšetkým príbuzných a blízkych ľudí. Nedostatočná pozornosť a nedostatok rodičovskej lásky negatívne ovplyvňuje deti. Neustále tresty a porovnávanie s inými deťmi odrážajú vieru vo vlastné sily. Dieťa obklopené starostlivosťou a rešpektom v rodine sa cíti sebavedomo a sebestačné. Odborníci trvajú na tom, že práve rodina je centrom rozvoja dieťaťa a kľúčom k jeho úspešnej realizácii v živote. Nečinnosť, zotrvačnosť, strata vitality, neistota a ďalšie ukazovatele, to všetko pochádza z postojov rodičov. Od detstva je dieťa „naprogramované“ na „zdravý“ stav v spoločnosti, pretože charakter sa formuje už od narodenia.
 2. Psychické zranenia. Každé dieťa občas zažije neúspechy. Postoj k podobným situáciám sa formuje z reakcie a názoru rodičov. Prílišná kritika dospelých odrádza od konania. Vyvoláva pocity viny a nespokojnosti so sebou samým. Životné problémy rodičov by sa nemali prenášať na dieťa. Obviňovaním ju z vlastných neúspechov z vás vyrastie komplexná a uzavretá osobnosť.
  Sú len štyri dôvody
 3. Životný štýl rodičov. Do určitého veku sú rodičia vzorom. Neiniciatívne správanie rodičov vedie k pasivite a neistote detí. Úsilím o efektivitu a úspech nášho dieťaťa formujeme v ňom správnu sebaúctu a laické vodcovské kvality.
 4. Podradný vzhľad a zdravotné vlastnosti. Veľmi často sa neštandardný vzhľad detí stáva dôvodom na posmech. Správny prístup rodičov nevylučuje bezohľadné prostredie. Nedostatok komunikácie s rovesníkmi a urážlivé prezývky zhoršujú pocit vlastnej menejcennosti, vedú k izolácii - rovesníci sú veľmi často nemilosrdní k takýmto vonkajším nedostatkom iných. Odchýlka v zdravotnom stave robí dieťa zraniteľným a citlivým na kritiku.

15 účinných spôsobov, ako zvýšiť sebaúctu

Ak chcete zvýšiť nízke sebavedomie, musíte identifikovať hlavné problémy a skúste prehodnotiť svoj život.

Pre väčšiu efektivitu vašich akcií použite osvedčené odporúčania:

 1. Kvalitné prostredie. Odstráňte zo svojho okolia pesimistických a negatívnych ľudí. Ak vaši priatelia o sebe neustále pochybujú a nemajú zmysel života, potom toto nie je to pravé prostredie pre vás. Usilujte sa o úspešnú a cieľavedomú spoločnosť. Úspechy iných by vo vás mali vyvolať chuť konať. Keď ste medzi cieľavedomými jedincami, postupne uveríte vo vlastnú silu.
 2. Negatívne uvažovanie nechajte za sebou. Prestaňte kritizovať svoje vlastné zlyhania. Zmeňte svoj postoj k svojmu vzhľadu, osobnému a profesionálnemu životu. Vaše slová vás priamo ovplyvňujú, a tým ničia váš vnútorný svet. Vyhnite sa akýmkoľvek negatívnym komentárom o vás. Skúste myslieť pozitívne. Zvýšte svoje zásluhy.
  Pozitívnejšie
 3. Prestaňte sa porovnávať s ostatnými. Zlepšite svoju individualitu a jedinečnosť. Taký človek na svete neexistuje. Aj keď má iný človek viac peňazí, dobrú prácu a mnoho ďalších vecí, nikdy by ste sa s ním nemali porovnávať. Vašou úlohou je rozvíjať sa, aby ste dosiahli ešte väčšie výšky. Začnite venovať pozornosť sebe, namiesto toho, aby ste nasledovali iných a ničili sa. Ak máte chuť porovnávať, potom porovnajte včerajšie ja s dnešným ja. Hlavným cieľom je byť dnes lepší, ako ste boli včera. Povyšujte každý nový úspech nad svoje zlyhania.
 4. Nastavte si nastavenie. Hovorte nahlas o svojich cnostiach. Formulujte niekoľko hesiel alebo cieľov. Presvedčte sa, že ste najúspešnejší, očarujúci a príťažliví. Nezabudnite sa pochváliť za akékoľvek úspechy.
  Pozitívne postoje
 5. Vystúpte zo svojej komfortnej zóny. Je čas odložiť riešenie problémov a vymyslieť si výhovorky. Naučte sa prekonávať ťažkosti, keď prídu. Zahoďte zbytočné obavy a pochybnosti.
 6. Snažte sa čo najviac pomáhať druhým. Toto je veľmi dôležitý bod. Čím viac ste zaneprázdnení dôležitou záležitosťou, tým viac máte pocit, že vás ľudia potrebujú. Cítite svoju hodnotu, potrebu iných ľudí, zlepšuje sa vám nálada a zvyšuje sa vaše sebavedomie. Vlastné bičovanie ustupuje do pozadia.
 7. Zúčastnite sa aktivít na zvýšenie sebaúcty. Využite pomoc kvalifikovaných psychológov na školeniach a seminároch. Čítajte knihy o psychológii, pozerajte motivačné filmy.
 8. Uprednostnite. Využite svoj čas naplno. Musíte jasne pochopiť, ktoré úlohy sú pre vás najdôležitejšie. Správne naplánovaný deň a včasné dokončenie záležitostí vám dodá dôveru v zajtrajšok.
 9. Navštívte športové sekcie. Začnite pracovať na svojom tele. Tónovaný vzhľad zvýši vaše sebavedomie. Športové aktivity rozvinú vašu vôľu a naučia vás dosahovať vaše ciele. Šport vám dá pozitívne emócie a pomôže vám nadviazať zaujímavé známosti.
 10. Zaznamenajte si svoje úspechy. Aby ste sa ďalej motivovali, sledujte zmeny a úspechy. Veďte si denník, do ktorého si zaznamenávate svoje ciele a pokroky. Vynaložené úsilie vám dodá sebavedomie a túžbu zlepšovať sa.
 11. Naučte sa riadiť svoj život. Nenechajte so sebou manipulovať. Neodpovedajte na negatívnu kritiku. Konajte na základe svojich vlastných túžob. Spravujte svoj život nezávisle.
 12. Nájdite si hobby. Rob veci, ktoré ti prinášajú šťastie. Ak ťa práca nebaví, môžeš robiť niečo iné, čo ťa baví. Snažte sa, aby to bolo ziskové. Bude to veľkým prínosom, pretože každý deň budete cítiť radosť z vytúženej práce.
 13. Vytvorte pozitívny postoj. Formulujte afirmáciu v prítomnom čase a opakujte ju každý deň. Napíšte si to na papier alebo urobte zvukový záznam a čítajte alebo počúvajte frázy každý deň. Môžu byť nasledovné: „ som krásna“, „som veľmi odvážna“, „mám veľa priateľov“, „urobím všetko“ atď. d. Zistite všetko, čo chcete stelesniť v realite. Použite autosugesciu a bude to fungovať pre vás.
 14. Robte nezvyčajné veci. Ak chcete dosiahnuť výsledky, musíte konať, ísť vždy vpred a nikdy sa nezastaviť. Hneď ako sa začnete hýbať, môžete pocítiť, ako sa vám zvyšuje sebavedomie. Ide len o to, že ste prestali ležať na gauči a ste pripravení riešiť nejaké problémy. Nestojte bokom, ale konajte.
 15. Vykonajte techniku ​​odpustenia a zbavovania sa neúspechov. Napíšte dve písmená. Dajte svoje emócie, zlyhania a všetky svoje problémy do jedného. Druhý bude ako list odpustenia - musíte všetko pochopiť a odpustiť si, čo nevyšlo, pretože toto je vaša skúsenosť. Druhý list zakončite pozitívnymi poznámkami, že teraz vám všetko vyjde a zajtra už budete mať prvé úspechy – napíšte to tak, dajte si pozitívny prístup. Pravidelným vykonávaním takýchto testov získate vysoký pozitívny výsledok a dôveru.
Zvýšenie sebaúcty

Všetky zmeny by mala sprevádzať trpezlivosť a pozitívny prístup. Úzkosť a nepokoj, ktoré vznikajú, sa dajú odstrániť pomocou meditačných techník. Správna relaxácia vám pomôže byť v harmónii so sebou samým. Dáva pocit ľahkosti a nedbanlivosti.

Každý záujemca si môže zvýšiť sebaúctu. Verte vo svoju vlastnú silu, nepochybujte o svojich schopnostiach. Nepodliehajte zlej nálade a zaťažujúcim myšlienkam. Vaše odhodlanie a túžba povedie k pozitívnym zmenám vo vašom osobnom aj pracovnom živote. Pracujte na sebe a dosiahnete úctivý prístup ostatných.

Video: Zvyšovanie sebaúcty žien