Astrológia: vplyv planét na život a osud človeka. Aký je vplyv planét na energetické centrá človeka?

V tomto článku sa budeme zaoberať vplyvom planét, pod ktorými sa človek narodil, na jeho čakry a charakter, život a osud.

Astrológia zaujíma v živote každého človeka osobitné miesto. V čase narodenia človeka nám poloha nebeských telies priraďuje znamenie zverokruhu a predpovedá plány do budúcnosti. Je nepopierateľné, že vplyvom nebeských telies sa upravuje stav nášho zdravia a našich životných aktivít. Astrológovia uvádzajú veľa argumentov o tom, aký silný vplyv majú planéty na život a osud človeka.

Každé nebeské teleso je obrovským zdrojom energie so silnými magnetickými poľami. Sme vystavení pozitívnym a negatívnym vplyvom vesmírnych objektov. V momente narodenia je už každému človeku pridelená jeho história a je určený jeho planetárny typ.

Vďaka informáciám vieme správne plánovať určité udalosti nášho života, racionálne využívať svoje silné stránky a správne míňať energiu. Vyhnite sa nepríjemným problémom a pritiahnite šťastie na svoju stranu.

Vplyv planét na ľudský život a osud

Naša slnečná sústava zahŕňa obrovské množstvo vesmírnych objektov. Kľúčovým článkom systému je centrálna hviezda – Slnko. Práve okolo nej sa nachádza osem planét, ktoré majú najsilnejší vplyv na náš život.

Činnosť Slnka podlieha prísnym časovým intervalom a obdobiam. Planéty sústredené okolo Slnka majú určitú postupnosť svojej polohy. Ich veľkosť, štruktúra, rýchlosť rotácie určujú vplyv na život a osud človeka.

Vplyv planét

Slnko je zdrojom svetla pre všetko živé naokolo. Slnečné lúče napĺňajú náš každodenný život teplom a životom, no niekedy pôsobia negatívne. Slnko má veľký vplyv na naše zdravie.

 • Nedostatok slnečného svetla zhoršuje našu pohodu. Mentálne ukazovatele sa znižujú.
 • Zhoršuje sa nálada a odolnosť organizmu voči negatívnym faktorom.
 • Od prvých dní života sa stávame závislými na ultrafialovom žiarení, ktoré ovplyvňuje prácu nášho imunitného systému.
 • Slnečné búrky spôsobujú prudký nárast krvného tlaku u ľudí závislých od počasia.
 • Práca srdca je narušená, čo vedie k exacerbácii kardiovaskulárnych ochorení.
 • ​​​​

Vplyv Slnka a Mesiaca na život a osud človeka

Slnko a Mesiac sú dve nebeské telesá, ktoré majú hlavný vplyv na ľudskú fyziológiu a temperament.

V astrológii je Slnko prvým určujúcim faktorom pri budovaní osudu človeka. Umiestnenie tejto hviezdy v čase narodenia formuje naše individuálne vlastnosti. V každom znamení horoskopu sa táto hviezda nachádza blízko Mesiaca a má iný vplyv. V období slnečnej aktivity sú niektoré znamenia nabité energiou, v iných sa objavujú mnohé prekážky.

 • Ľudia, ktorí sú pod pozitívnym vplyvom Slnka majú obrovský potenciál a nevyčerpateľnú energiu. Astrológia pripisuje obrazu človeka Slnka také vlastnosti ako vodcovstvo a cieľavedomosť, zodpovednosť a benevolencia.
 • Podľa externých údajov ide o statné blondínky s výrazným vzhľadom. Slneční ľudia vždy zostávajú v centre pozornosti a dosahujú požadované výšky.
 • Sú autoritami pre ostatných, priťahujú silu ich činov a myšlienok.
 • Túžba po slnku nás napĺňa energiou šťastia, otvára nové príležitosti a dláždi cestu k úspechu.
 • Zúčastňujú sa akéhokoľvek procesu, úplne sa doň ponoria, využívajú svoje maximálne schopnosti. Sú sebestační a nepotrebujú nikoho prihovárať sa.
Priamy vplyv

Ľudia pod vplyvom Mesiaca majú charakteristické vonkajšie znaky

 • Majú svetlú pokožku a opaľovanie je pre nich skutočný problém. Blízka poloha Mesiaca k Slnku ovplyvňuje vodné procesy prostredia a vodnú rovnováhu vo vnútri človeka.
 • Preto sa predpokladá, že vplyvom Mesiaca sa v tele zadržiava voda, čo vedie k stučneniu či plnosti ľudského tela.
 • Tento typ ľudí je náchylný na neustále emocionálne zážitky a starosti.
 • S druhými nenadväzujú rýchly kontakt, sú blízko stavu osamelosti.
 • Vo svete fantázií a ilúzií je pre nich pohoda. Ich pozitívnou vlastnosťou je rozvinutá intuícia. Ľudia z Mesiaca sú pripravení ponoriť sa do maličkostí a detailov.
 • Majú záujem študovať všetko, čo súvisí s mystikou, náboženstvom, filozofiou, astrológiou.

Vplyv Merkúra na život a osud človeka

Ľudia, ktorí majú záštitu planéty Merkúr veľmi spoločenský. Vždy otvorení komunikácii, radi sa podelia o svoje vedomosti a zručnosti.

Vplyv ortuti
 • Kvôli neustálemu rozporu v sebe samých sú takíto ľudia nadmerne úzkostliví.
 • Ich výraznou vlastnosťou je zvedavosť. Nič sa nedeje bez ich vedomia.
 • Merkúri sa neustále snažia dokončiť niekoľko procesov. Nemajú dôvod sedieť na jednom mieste.
 • Často si komplikujú život zbytočnými výmyslami a podvodmi.
 • Takíto ľudia podrobujú akékoľvek informácie svojim pochybnostiam a nemajú stály uhol pohľadu.

Vplyv Venuše na ľudský život a osud

Kategóriu ľudí narodených v znamení Venuše napĺňa okolitý svet s láskou a krásou

Vplyv Venuše
 • Ich vonkajším rozdielom sú široké boky a ladné pohyby, takto Venuša ovplyvňuje život a osud človeka.
 • Venušanky vedú pokojný, odmeraný životný štýl. Snažia sa obohatiť svoj vnútorný svet o všetky radosti života.
 • Nerobia extrémne činy a nepotrebujú ostré násilné emócie. Snažia sa vyžarovať dobro a pozitívnu náladu.
 • Je pre nich dôležité, aby sa všetci mali dobre, preto sú vždy pripravení pomôcť.
 • Tento typ ľudí neprenáša svoju negativitu na iných, hromadí ju v sebe, čo hrozí nepredvídateľnými následkami.
 • Venušanky len ťažko akceptujú akékoľvek zmeny. Dôležitá je pre nich stabilita a pohodlie.

Vplyv Marsu na život a osud človeka

Veľmi energickí sú ľudia pod patronát Marsu.

 • Sú neustále plní energie a chuti niečo robiť. Tento typ ľudí nevie skrotiť svoje emócie a zahmlievať všetky svoje myšlienky na druhých.
 • Začnite s polovičným obratom v rôznych situáciách, ale aj rýchlo a upokojte sa. Vždy plnia svoje sľuby a ctia zvýšenú zodpovednosť za svoje činy.
 • Nikdy sa nezmieria s nespravodlivosťou okolo seba. Je pre nich dôležité, aby sa všetko dialo podľa pravidiel.
 • Ich túžba niečo opraviť, bojovať, brániť im dodáva vitalitu a energiu.
 • Radi žijú v rýchlom rytme.
 • Tlačia na všetkých okolo seba a urýchľujú udalosti, ktoré sa dejú.
 • Pomáha im dosiahnuť ich ciele.
Mars ovplyvňuje ľudskú energiu

Ich zvláštnosťou je protiklad konania. Žiadosti a činy iných často vnímajú ako bajonety. Zároveň sa však rýchlo ochladzujú a prichádzajú do kontaktu.

Vplyv Jupitera na život a osud človeka

Pracovné dni ľudí narodených pod patronátom planéty Jupiter sú plné osláv a zábavy.

Jupiter dáva ľuďom zábavu a energiu
 • Často organizujú masové akcie a obklopujú sa veľkým počtom ľudí.
 • Jupiteri sú k ľuďom veľmi pohostinní a láskaví. Postava tohto typu ľudí je náchylná k plnosti.
 • Ich túžby sú vždy veľké. Nikdy sa neuspokoja s málom. Namiesto zajtrajška si vždy vyberú dnešok.
 • Radi sú príkladom pre ostatných, vedú ľudí na pravú cestu. Sú pripravení prevziať patronát nad všetkými.
 • Vypracujte ich stratégie a taktiky – tak Jupiter ovplyvňuje ich život a osud. Radi dávajú darčeky a robia veľkolepé gestá. No zároveň nezabudnú spomenúť, že im dlhujete.

Vplyv Saturna na život a osud človeka

Kategória ľudí , ktorí sú pod patronátom Saturna nie sú veľmi emotívne. Svoj život si plánujú a nič nerobia spontánne.

Od Saturnu sú ľudia obdarení slabou emocionalitou
 • Všetko majú vyskladané na poličkách. Ich konanie je konzistentné a systematické.
 • Kontrolujú každý svoj krok a akciu.
 • Astrológia priradila také vlastnosti ako vonkajší typ týchto ľudí, ako je vysoká, štíhla postava, predĺžená tvár a veľmi zdržanlivé správanie. S chladnokrvným výrazom tváre pozorne sledujú, čo sa okolo nich deje.
 • Odolajte pokušeniu a ovládajte svoje emócie.
 • Pod vplyvom Saturna na ich život a osud pociťujú nepohodlie pri dodržiavaní niečích pokynov.
 • Usilujú sa riadiť ľudí okolo seba, byť nad nimi.
 • Takíto ľudia sa ľahko obetujú, aby dosiahli to, čo chcú.

Vplyv Uránu na ľudský život a osud

Ľudia, narodení pod patronátom planéty Urán veľmi nezvyčajné povahy. Je medzi nimi veľa šikovných a talentovaných ľudí.

Urán
 • Nie sú pripravení byť v niečí moci a negatívne vnímať hospodárenie patrónov.. Tento typ človeka potrebuje slobodu konania.
 • Usilujú sa o jedinečnosť, nechcú byť ako ostatní. Často si skúšajú nové aktivity, trénujú svoje schopnosti a zručnosti.
 • Majú veľmi dobre vyvinutú predstavivosť a fantáziu.
 • Takíto ľudia majú šťastie vo všetkých snahách - tak pozitívne ovplyvňuje život a osud Uránu.
 • Majú výrazné vodcovské vlastnosti, priťahujú k sebe ostatných.

Vplyv Pluta na život a osud človeka

Pod vplyvom Pluta, rodia sa silní ľudia.

Sila v ľuďoch pod vplyvom Pluta
 • Pluto v sebe nesie brutálnu ničivú silu, ktorá musí byť zvládnuté riadiť. Pod patronátom planéty sa rodia sebavedomí ľudia, ktorí sa snažia o stabilitu a bezpečný život.
 • Vyznačujú sa svojou vynaliezavosťou a vynaliezavosťou.
 • Schopný ľahko riadiť veľký počet ľudí, viesť dav.

Energetické centrá človeka

Okolo ľudského tela je sústredené energetické pole, ktoré odráža stav nášho zdravia, naše vnútorné zážitky, naša nálada. Vo vnútri ľudského fyzického tela sa rozlišuje sedem energetických centier, ktoré interagujú s planétami a vymieňajú si rôzne druhy energie. Každá z čakier sa nachádza pozdĺž chrbtice, má svoju farbu, názov a účel.

 • Mulaladhara čakra. Táto čakra je obdarená červenou energiou. U mužov sa nachádza na báze chrbtice - kostrče, u žien je sústredená v perineu. Táto čakra určuje dĺžku nášho života a napĺňa každodennú potrebu ľudí.
 • Swadhishana čakra. Je obdarená oranžovou energiou. Nachádza sa v panve. Zodpovedá za sexuálnu reprodukciu a sexualitu.
 • Manipur čakra. Táto čakra je obdarená žltou energiou. Jeho umiestnenie je v oblasti solárneho plexu. Táto čakra zabezpečuje prácu gastrointestinálneho systému.
Čakry
 • Anahata čakra. Je obdarená energiou smaragdovej farby. Nachádza sa v strede hrudníka v blízkosti srdca. Ovláda srdce a dýchacie orgány.
 • Višudha čakra. Táto čakra je obdarená modrou energiou. Nachádza sa v spodnej časti krku, v oblasti hrtana. Čakra je zodpovedná za našu komunikáciu s vonkajším svetom.
 • Ajna čakra. Je obdarená tmavomodrou energiou. Čakra sa nachádza v moste nosa medzi obočím. Ovláda našu pamäť a orgány zraku.
 • Sahasrara čakra. Táto čakra je obdarená energiou fialovej farby. Nachádza sa v oblasti vrcholu. Táto čakra rozvádza prijatú energiu do celého ľudského tela.

Aký je vplyv planét na ľudské energetické centrá?

Vo védskej astrológii sú planéty umiestnené ako inšpirované telá, ktoré riadia ich energie. Energetické centrá človeka musia byť v súlade s planétami. Práca s čakrami vybuduje správnu interakciu s energiou planét, odstráni choroby a ťažkosti a prinesie harmóniu do ľudského života.

Interakcia čakier a planét
 • Mulaladhara čakra interaguje s planétou Saturn. Dokáže človeka zabezpečiť a dodať dôveru v budúcnosť. Odstraňuje zbytočné pochybnosti a obavy. Napĺňa telo energiou. Normalizuje prácu imunity a pohybového aparátu.
 • Čakra Swadhishana je riadená Jupiterom. Dáva človeku príťažlivosť a šarm, aby zaujal opačné pohlavie. Zvyšuje pravdepodobnosť počatia a narodenia zdravého dieťaťa. Buduje ľahké vzťahy vo dvojici. Oslobodzuje od žiadostivosti a závisti.
 • Manipura čakra je ovládaná Marsom. Určuje náš blahobyt a miesto v spoločnosti. Pomáha riadiť ľudí silou slov. Dáva dôveru v zajtrajšok. Podporuje realizáciu myšlienok v živote.
 • Anahata čakra je riadená energiou planéty Venuša. Prebúdza v človeku pripravenosť na vzťahy. Podporuje prejav zvýšených emócií a pocitov. Harmonizuje vnútorný stav a inšpiruje. Prebúdza milosrdenstvo a materinské vlastnosti.
 • Višudha čakra je pod vplyvom planéty Merkúr. Odhaľuje v človeku tvorivý potenciál. Rozvíja pochopenie krásneho okolia. Buduje komunikáciu medzi ľuďmi.
 • Ajna čakra interaguje s planétou Mesiac. Trénuje našu pamäť. Rozvíja intuíciu a telepatické schopnosti. Kontroluje nervové nadmerné vzrušenie a zabezpečuje pokojný spánok. Rozvíja sebadisciplínu a kontrolu nad vlastnými emóciami.
 • Sahasrara čakra je pod vplyvom Slnka. Pomáha získať nové poznatky a uvedomiť si svoje schopnosti. Zlepšite svoje zručnosti. Rozvíja túžbu po vysokých ideáloch. Odstraňuje pocity úzkosti a zbytočného napätia.

Každý človek je ovplyvnený energiou rôznych planét. Každý má svoj vlastný rytmus života, svoj charakter, svoje úspechy a zlyhania. Berte do úvahy činnosť nebeských telies a predpovedajte udalosti vo vašom živote.

Video: Vplyv Slnka a planét na človeka